مدل دامن کوتاه دخترانه

دامن کوتاه دخترانه مجلسی [150+ مدل برای خانمای خوش پوش]

مدل دامن چرم دخترانه

دامن دخترانه مجلسی

دامن کوتاه دخترانه اسپرت

مدل دامن کوتاه بچه گانه با الگو

دامن مشکی کوتاه دخترانه

دامن کوتاه چرم مجلسی

مدل لباس پلیسه ای دخترانه

مدل دامن پلیسه کوتاه دخترانه

مدل دامن کوتاه مخمل مجلسی

مدل دامن کوتاه مشکی

 • انواع دامن کوتاه
 • مدل دامن دخترانه
 • مدل دامن کوتاه چرم دخترانه
 • استایل مجلسی با دامن کوتاه
 • مدل دامن مجلسی دخترانه
 • دامن کوتاه مجلسی شیک
 • دامن زیبای دخترانه
 • دامن کوتاه دخترانه مجلسی
 • مدل دامن کوتاه دخترانه مجلسی
 • مدل دامن کوتاه دخترانه
 • مدل دامن کوتاه
 • دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • دامن کوتاه مشکی دخترانه
 • دامن چرم دخترانه
 • دامن کوتاه دخترانه
 • دامن کوتاه
 • دامن چرم کوتاه دخترانه
 • دامن کوتاه سفید
 • لباس و دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • مدل دامن کوتاه چرم
 • دامن کوتاه مجلسی
 • مدل دامن کوتاه مجلسی
 • مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه
 • مدل دامن چرم کوتاه شیک
 • لباس دامن کوتاه
 • مدل لباس با دامن کوتاه
 • تیپ دامن کوتاه دخترانه
 • دامن مجلسی دخترانه کوتاه
 • مدل دامن
 • دامن کوتاه سفید مجلسی
 • دامن کوتاه دخترانه مشکی
 • مدل دامن سفید
 • دامن اسپرت کوتاه
 • مدل دامن دخترانه مجلسی
 • مدل دامن مجلسی
 • مدل دامن دخترانه کوتاه
 • دامن کوتاه دخترانه شیک
 • مدل دامن کوتاه بچه گانه
 • تیپ دخترانه با دامن کوتاه
 • انواع مدل دامن کوتاه
 • دامن دخترانه شیک
 • مدل دامن کوتاه تنگ مجلسی دخترانه
 • مدل دامن سفید کوتاه
 • دامن مشکی کوتاه
 • مدل لباس دامن دار
 • تیپ اسپرت دخترانه با دامن کوتاه
 • دامن شیک دخترانه
 • مدل دامن مجلسی دخترانه کوتاه
 • دامن کوتاه قرمز دخترانه
 • مدل دامن چرم کوتاه دخترانه
 • دامن دخترانه اسپرت
 • تیپ دامن کوتاه
 • دامن مجلسی کوتاه دخترانه
 • انواع دامن دخترانه
 • لباس دامن کوتاه دخترانه
 • طراحی دامن کوتاه
 • دامن کوتاه مشکی
 • دامن اسپرت دخترانه
 • دامن مجلسی دخترانه جدید
 • مدل دامن کوتاه پلیسه دار
 • دامن کوتاه مشکی مجلسی دخترانه
 • لباس دامن دار دخترانه
 • تیپ مجلسی با دامن کوتاه
 • دامن مجلسی دخترانه
 • دامن سفید مجلسی
 • مدل دامن مجلسی کوتاه دخترانه
 • مدل لباس دامن کوتاه دخترانه
 • دامن خیلی کوتاه زنانه
 • مدل دامن کوتاه تنگ مجلسی
 • دامن پلیسه کوتاه دخترانه
 • مدل لباس دامن دار دخترانه
 • دامن کوتاه مشکی با شومیز
 • دامن کوتاه مشکی مجلسی
 • دامن سفید دخترانه
 • مدل دامن ساتن کوتاه
 • مدل لباس دامن کوتاه
 • لباس مجلسی دخترانه دامن کوتاه
 • دامن کوتاه مجلسی مشکی
 • دامن کوتاه بچه گانه
 • مدل دامن چرم دخترانه کوتاه
 • مدل دامن کوتاه دخترانه شیک جدید
 • مدل دامن شیک دخترانه
 • لباس های دامن دار
 • دامن کوتاه مشکی ساده
 • لباس دخترانه با دامن کوتاه
 • مدل دامن کوتاه کمربند دار
 • تیپ با دامن کوتاه
 • خرید دامن کوتاه چین دار
 • مدل دامن مجلسی کوتاه
 • خرید دامن کوتاه فانتزی
 • مدل دامن کوتاه چین دار
 • دامن لی کوتاه مجلسی
 • لباس با دامن کوتاه دخترانه
 • لباس و دامن کوتاه دخترانه
 • دامن کوتاه مجلسی دخترانه جدید
 • انواع دامن مجلسی
 • دامن کوتاه چرم مشکی
 • دامن کوتاه کوتاه
 • مدل دامن کوتاه ساتن مجلسی
 • مدل دامن دخترونه
 • دامن کوتاه مخمل مشکی
 • دامن کوتاه پیلی دار دخترانه
 • دامن کوتاه اسپرت
 • شومیز و دامن پلیسه کوتاه
 • دامن های کوتاه
 • مدل دامن کوتاه زنانه
 • دامن كوتاه
 • مدل جدید دامن کوتاه
 • دامن مجلسی کوتاه
 • دامن کوتاه چرم
 • دامن دخترانه شیک بلند
 • انواع مدل دامن
 • مدل دامن مجلسی جدید
 • دامن مشکی بلند
 • تیپ کژوال دخترانه
 • مدل دامن فانتزی دخترانه
 • دامن کوتاه زنانه شیک
 • دامن کوتاه چرم مشکی دخترانه
 • مدل دامن دخترانه چرم
 • مدل دامن کوتاه شیک
 • مدل لباس مجلسی کوتاه پلیسه دار
 • مدل نیم تنه دامن چرم
 • دامن کوتاه دخترونه
 • دامن زیبا دخترانه
 • دامن کوتاه مجلسی دخترانه اسپرت
 • دامن کوتاه شیک مجلسی
 • لباس و دامن دخترانه مجلسی
 • دامن خیلی کوتاه دخترانه
 • دامن دخترانه کوتاه
 • لباس با دامن کوتاه
 • مدل دامن کوتاه چرم بچه گانه
 • مدل دامن طرح دار
 • مدل دامن کوتاه مخمل
 • دامن ساده کوتاه
 • دامن کوتاه تنگ
 • دامن مجلسی مشکی
 • دامن مجلسی شیک
 • مدل لباس نیم تنه با دامن کوتاه دخترانه
 • دامن دخترانه
 • دامن مجلسی بلند
 • دامن خیلی کوتاه
 • دامن كوتاه زنانه
 • دامن کوتاه خانگی
 • دامن کوتاه چین دار مشکی
 • لباس دامنی کوتاه
 • مدل دامن کوتاه دخترونه
 • مدل دامن کوتاه خوشگل
 • دامن کوتاه دخترانه صورتی
 • مدل لباس و دامن
 • مدل دامن کوتاه چرم مجلسی
 • لباس دامن دار
 • مدل دامن ساده کوتاه
 • لباس مجلسی دخترانه دامن دار
 • مدل لباس با دامن
 • مدل دامن کوتاه کبریتی
 • دامن دخترانه مشکی
 • مدل لباس دخترانه دامن دار
 • دامن سفید کوتاه
 • دامن کوتاه دخترانه کره ای
 • مدل دامن کوتاه چاک دار
 • مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه جدید
 • مدل لباس روی دامن کوتاه
 • تیپ اسپرت با دامن کوتاه
 • لباس و دامن دخترانه
 • مدل دامن لی کوتاه
 • مدل دامن کوتا
 • دامن های کوتاه دخترانه
 • مدل تاپ و دامن مخمل مجلسی
 • مدل دامن کوتاه دخترانه شیک
 • دامن دخترانه شیک مجلسی
 • دامن پلیسه ای کوتاه
 • دامن های دخترانه
 • دامن تنگ مجلسی دخترانه
 • دامن کوتاه شیک
 • مدل دامن کوتاه مجلسی شیک
 • مدل دامن کوتاه مجلسی زنانه
 • دامن کوتاه مجلسی زنانه
 • مدل تاپ و دامن مجلسی شیک
 • مدل مانتو با دامن پلیسه
 • دامن مجلسی
 • مدل تاپ دامن دخترانه
 • مدل بلوز و دامن مجلسی دخترانه
 • بلوز دامن کوتاه دخترانه مجلسی
 • بلوز صورتی با دامن مشکی
 • دامن خمره ای مجلسی
 • دامن زنانه کوتاه
 • دامن چرم دخترونه
 • دامن کوتاه زنانه
 • دامن کوتاه مدل دار
 • عکس دامن دخترانه کوتاه
 • مدل دامن زنانه کوتاه
 • مدل دامن مجلسی مشکی
 • مدل دامن چین دار مجلسی
 • مدل دامن کوتاه اسپرت
 • مدل دامن کوتاه اسپرت دخترانه
 • کوتاه دخترانه
 • لباس های دامن دار دخترانه
 • استایل دخترانه با دامن کوتاه
 • دامن لی کوتاه
 • دامن کوتاه دخترانه بند دار
 • دامن کوتاه پلیسه دخترانه
 • طرح دامن مجلسی
 • انواع مدل دامن دخترانه
 • لباس مجلسی با دامن کوتاه
 • لباس مجلسی دخترانه با دامن کوتاه
 • دامن کلوش کوتاه مشکی
 • مدل های دامن کوتاه
 • مدل کت دامن چرم دخترانه
 • انواع مدل دامن مجلسی
 • تیپ بلوز دامن دخترانه
 • دامن خانگی دخترانه
 • دامن پیله دار کوتاه دخترانه
 • دامن کوتاه سیاه
 • لباس دخترانه دامن کوتاه
 • مدل انواع دامن
 • مدل دامن کوتاه جدید
 • مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه شیک
 • مدل دامن کوتاه پیلی دار
 • مدل لباس دامن دخترانه
 • مدل لباس دخترانه با دامن
 • دامن جدید دخترانه
 • دامن مجلسی دخترانه بلند
 • دامن کوتا
 • دامن کوتاه صورتی
 • دامن کوتاه کره ای
 • دخترانه مجلسی
 • لباس و دامن
 • مدل دامن مشکی مجلسی
 • مدل دامن پلیسه کوتاه
 • مدل دامن چرم کوتاه
 • مدل دامن کوتاه مشکی مجلسی دخترانه
 • پیراهن دامن مجلسی دخترانه
 • دامن مخمل مجلسی
 • دامن کوتاه پلیسه ای
 • شومیز با دامن چرم
 • لباس دامن کوتاه مجلسی
 • لباس دخترانه دامن
 • لباس مجلسی کوتاه تنگ
 • لباس و دامن مجلسی دخترانه
 • لباس و دامن کوتاه
 • مدل بلوز برای دامن کوتاه
 • مدل بلوزدامن دخترانه
 • مدل دامن با پارچه مخمل کبریتی
 • مدل دامن شیک
 • مدل دامن‌کوتاه
 • مدل لباس دامنی کوتاه دخترانه
 • مدل لباس دخترانه با دامن کوتاه
 • مدل لباس دخترانه دامن کوتاه
 • مدل لباس مجلسی با دامن کوتاه تنگ
 • مدل لباس مجلسی دخترانه با دامن کوتاه
 • دامن کوتاه مجلسی جدید
 • دامن ساده دخترانه
 • انواع مدل دامن کوتاه مجلسی
 • دامن مشکی دخترانه
 • انواع دامن کوتاه مجلسی
 • مدل شومیز با پارچه سفید
 • خرید دامن چرم بلند
 • شومیز با دامن کوتاه مشکی
 • مدل دامن گره ای
 • بلوز با دامن کوتاه مشکی
 • دامن زیبا و شیک
 • دامن شیک مجلسی
 • دامن کوتاه قرمز
 • مدل انواع دامن کوتاه
 • استایل با دامن چرم کوتاه
 • شومیز قرمز با دامن مشکی کوتاه
 • مدل دامن چرم کلوش
 • دامن کوتاه زنانه خانگی
 • مدل دامن مشکی بلند مجلسی
 • دامن بند دار با شومیز
 • دامن پلیسه کوتاه با بلوز
 • شومیز و دامن کوتاه دخترانه
 • کت دامن مشکی طلایی مجلسی
 • دامن لی کوتاه دخترانه
 • دامن پیشبندی زنانه مجلسی
 • خرید تاپ و دامن کوتاه اسپرت
 • خرید دامن کوتاه
 • مدل دامن چرم بچه گانه
 • لباس دامن دار مجلسی
 • تیپ پلنگی دخترانه
 • شومیز و دامن پلیسه
 • مدل های دامن دخترانه
 • دامن زنانه مجلسی شیک
 • مدل تاپ و دامن کوتاه
 • دامن پلیسه کوتاه
 • مدل جدید دامن
 • دامن لی دخترانه
 • مدل دامن کوتاه خانگی
 • تیپ زمستانی با دامن
 • دامن مجلسی بلند شیک
 • دامن مخمل دخترانه
 • دامن شیک
 • بلوزدامن دخترانه
 • مدل لباس دخترانه نوجوان با پارچه مخمل کبریتی
 • مدل دامن بچه گانه دخترانه
 • با دامن کوتاه مشکی چی بپوشم
 • مدل دامن بلند مجلسی
 • انواع دامن
 • تاب دامن کوتاه
 • دامن چرمی مجلسی
 • مدل دامن میدی شیک
ادامه مطلب  30 مدل مانتو دخترانه ایرانی

دامن یکی از انواع پوشاک زنانه و دخترانه است که در طرح ها و جنس های مختلفی وجود دارد و طرفداران مخصوص به خود را دارد، از این رو در این مطلب قصد داریم شما را با مجموعه ای زیبا و دیدنی از انواع مدل دامن کوتاه در طرح های شیک و جذاب آشنا کنیم.

انواع مدل دامن کوتاه در طرح های متنوع و زیبا

یکی از پوشش های زیبا زنانه و دخترانه که استایلی جذاب و خاص را در ظاهر آن ها ایجاد می کند انواع مدل دامن مجلسی یا اسپرت می باشد که به صورت بلند یا کوتاه مورد استفاده قرار می گیرند

و انواع مدل های دامن کوتاه آن در بین دختران جوان بسیار پرطرفدار می باشد. دامن های کوتاه شامل انواع دامن کلوش، مجلسی، اسپرت، جین، مخمل کبریتی، ساده و طرح دار وجود دارد.

برای داشتن استایلی جذاب و ایده آل در مهمانی ها و مجالس استفاده از این نوع دامن و انتخاب آن مطابق با فرم اندام و ویژگی های ظاهری قطعا گزینه مناسبی خواهد بود. شما می توانید این نوع دامن را با لباس هایی هم چون انواع مدل شومیز، نیم تنه، بلوز و تاپ ست کنید تا ظاهری شیک و جذاب داشته باشید.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: مدل کت دامن [۱۵۰+ مدل برای خانم های خاص]

دامن های دخترانه از جنس های مختلفی هم چون حریر، ساتن، گیپور، چرم و … دوخته شده اند که هر کدام از آن ها زیبایی خاص خود را دارد. در هنگام انتخاب دامن به رنگ و طرح آن نیز توجه داشته باشید

چرا که در صورتی که متناسب با فرم اندام خود آن را انتخاب نمایید قطعا تغییراتی مثبت و استایلی جذاب و بی نظیر را در ظاهرتان ایجاد خواهید کرد.

دامن های کوتاه در طرح های چین دار، کلوش، پیشبندی، تنگ، پیلی دار و … طراحی شده اند که در واقع این نوع لباس استایلی فانتزی و جذاب را برای دختران به همراه دارد.

 

دامن کوتاه زنانه – اونلی

دامن کوتاه زنانه - اونلی

جنس

پلی استر

طرح

ساده

فرم دامن

راسته

مورد استفاده

مهمانی

روزمره

توضیحات جنس

از ۷۴% پلی استر، ۲۰% ویسکوز و ۶% الاستین تهیه شده است

جزئیات

فرم این دامن زنانه جذب است کمر لباس بند تزیین دارد به وسیله زیپ مخفی در پشت بسته می شود مناسب استایل روزمره و مهمانی اندازه‌ لباس برای سایز ۴۰ : – قد لباس برابر با ۴۳ سانتی‌متر – دور کمر برابر با ۷۴ سانتی‌متر

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

۱۵۱۵۱۷۳۵-Black

کشور مبدا برند

دانمارک

کشور تولید کننده

چین

 

دامن کوتاه زنانه – کوتون

دامن کوتاه زنانه - کوتون

جنس

پلی استر

طرح

ساده

فرم دامن

راسته

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

تهیه شده از ۹۲% پلی استر و ۸% الاستین

جزئیات

این دامن کوتاه زنانه دارای فرم راسته است دارای کمر کشی قسمت جلو و کمر دامن پارچه چرم مانند دوخته شده است مناسب برای استفاده روزمره و مهمانی قد دامن برای سایز ۳۴ برابر ۴۵ سانتی متر است

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

Black-۸YAK۷۲۵۸۴UW

کشور مبدا برند

ترکیه

کشور تولید کننده

ترکیه

 

 

دامن کوتاه زنانه – ویولتا بای مانگو

دامن کوتاه زنانه - ویولتا بای مانگو

جنس

پلی استر

ویسکوز

طرح

طرح‌دار

فرم دامن

راسته

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

تهیه شده از %۶۴ پلی استر، %۳۴ ویسکوز و %۲ الاستین

جزئیات

این دامن زنانه از سری سایز بزرگ Violeta برند مانگو است دارای فرم راسته این دامن کوتاه زنانه با استفاده از زیپ در قسمت پشت بسته می شود دارای پارچه با طرح چهارخانه دارای دوخت و چین در قسمت جلو مناسب برای استفاده روزمره و مهمانی قد پشت دامن برای سایز S برابر است با ۴۹ سانتی متر

نگهداری

قابل شستشو با حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتی گراد اتو کشی با دمای متوسط بلامانع است از تماس مواد سفید کننده با لباس اجتناب شود

کد کالای محصول

۱۳۰۹۷۶۲۴-Black

کشور مبدا برند

اسپانیا

کشور تولید کننده

چین

زمان تولید

تولید مداوم

مشاهده قیمت روز و خرید

خرید این محصول از دیجیکالا

 

دامن نخی کوتاه زنانه – مانگو

دامن نخی کوتاه زنانه - مانگو

 

جنس

نخ

طرح

طرح‌دار

فرم دامن

راسته

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

تهیه شده از ۱۰۰% الیاف نخی

جزئیات

دامن نخی کوتاه زنانه مناسب برای استفاده روزمره پارچه دامن طرح دار است دارای پل در قسمت کمر برای استفاده از کمربند نحوه بسته شدن دامن با دکمه است دارای دو عدد جیب در طرفین و دو جیب نما در قسمت پشت دامن قد دامن برای سایز S برابر ۴۹.۵ سانتی متر است

نگهداری

حداکثر دمای شستشو ۳۰ درجه سانتی گراد خشکشویی نشود اتوکشی با دمای ملایم بلامانع است از خشک کن و مایع سفیدکننده استفاده نشود

کد کالای محصول

۱۱۰۳۷۶۶۴-Khaki

کشور مبدا برند

اسپانیا

کشور تولید کننده

مراکش

 

دامن زنانه مدل کوتاه و کلوش

دامن زنانه مدل کوتاه و کلوش

 

جنس

الیاف نخی

تریکو

نخ

طرح

ساده

قد

کوتاه

فرم دامن

کلوش

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

از پارچه تریکو نخی بوده و بدون آب رفت و رنگ پس دادن و حالت کشسانی ندارد

جزئیات

کمر کش کلوش فری سایز از ۳۴ تا ۴۴ قد کار مابین ۴۰ تا ۵۵ سانتی متر مناسب برای منزل و خواب

نگهداری

– شستشو به صورت دستی و یا در ماشین لباسشویی با دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه ی سانتیگراد – اطو کشی با اطوی نیمه گرم – از سفید کننده استفاده نکنید .

کد کالای محصول

ادامه مطلب  +50 مدل لباس کردی زنانه و دخترانه مرداد 1400

۱۲۸

کشور تولید کننده

ایران

 

 

دامن بافت زنانه مدل کوتاه

دامن بافت زنانه مدل کوتاه

جنس

بافت

طرح

طرح‌دار

قد

روی باسن

فرم دامن

کلوش

 

 

دامن زنانه مدل کوتاه و کلوش 1

دامن زنانه مدل کوتاه و کلوش 1

جنس

الیاف طبیعی

الیاف نخی

تریکو

نخ

طرح

ساده

قد

کوتاه

فرم دامن

کلوش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

توضیحات جنس

تریکو نخی بدون کشسانی بدون آب رفت و رنگ پس دادن

جزئیات

کمر کش کلوش فری سایز از ۳۲ تا ۳۶ قد کار مابین ۴۰ تا ۵۵ سانتی متر مناسب برای منزل و خواب

نگهداری

– شستشو به صورت دستی و یا در ماشین لباسشویی با دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه ی سانتیگراد – اطو کشی با اطوی نیمه گرم – از سفید کننده استفاده نکنید .

کد کالای محصول

۱۲۸

کشور تولید کننده

ایران

 

 

دامن زنانه مدل کوتاه و کلوش 2

دامن زنانه مدل کوتاه و کلوش 2

جنس

الیاف طبیعی

الیاف نخی

تریکو

نخ

طرح

ساده

قد

کوتاه

فرم دامن

کلوش

مورد استفاده

اسپرت

روزمره

توضیحات جنس

تریکو نخی بدون کشسانی بدون آب رفت و رنگ پس دادن

جزئیات

کمر کش کلوش فری سایز از ۳۴ تا ۴۴ قد کار مابین ۴۰ تا ۵۵ سانتی متر مناسب برای منزل و خواب

نگهداری

– شستشو به صورت دستی و یا در ماشین لباسشویی با دمای ۳۰ تا ۴۰ درجه ی سانتیگراد – اطو کشی با اطوی نیمه گرم – از سفید کننده استفاده نکنید .

کد کالای محصول

۱۲۸

کشور تولید کننده

ایران

 

دامن زنانه اچ اند ام مدل حریر کوتاه

دامن زنانه اچ اند ام مدل حریر کوتاه

جنس

حریر

طرح

ساده

قد

کوتاه

فرم دامن

نیم کلوش

مورد استفاده

 

 

دامن زنانه کد 168

دامن زنانه کد 168

 

 

جنس

پلی آمید

کتان

طرح

ساده

فرم دامن

نیم کلوش

مورد استفاده

اداری و رسمی

مهمانی

جزئیات

قد دامن ۴۲ سانت می باشد

 

دامن زنانه برندس مدل 1097C07

دامن زنانه برندس مدل 1097C07

جنس

کرپ

طرح

طرح‌دار

قد

روی زانو

فرم دامن

راسته

 

دامن زنانه اسمارا مدل IAN 335555 کوتاه مخمل کبریتی

دامن زنانه اسمارا مدل IAN 335555 کوتاه مخمل کبریتی

جنس

مخمل

طرح

راه‌راه

قد

زیر باسن

فرم دامن

راسته

 

 

دامن زنانه اچ اند ام کد F1-0581051

دامن زنانه اچ اند ام کد F1-0581051

جنس

الیاف مصنوعی

طرح

ساده

فرم دامن

چین‌دار

دامن زنانه مانگو مدل 33069005-AN

دامن زنانه مانگو مدل 33069005-AN

جنس

پلی استر

طرح

طرح‌دار

قد

زیر باسن

فرم دامن

راسته

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

– تهیه شده از پلی استر

جزئیات

– دارای فرم راسته – مناسب برای استفاده روزمره

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای کم اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

 

 

دامن زنانه کالینز مدل CL1032773-BORDEAUX

دامن زنانه کالینز مدل CL1032773-BORDEAUX

جنس

الاستین

پلی استر

طرح

ساده

قد

کوتاه

فرم دامن

نیم کلوش

مورد استفاده

روزمره

توضیحات جنس

– تهیه شده از الیاف پلی استر و الاستین

جزئیات

– دارای پارچه ساده – قد پشت لباس برای سایز xs برابر ۶۰ سانتی متر

نگهداری

با ماشین لباسشویی و در دمای حداکثر ۳۰ درجه سانتی گراد شستشو شود با دمای متوسط اتوکشی شود خشکشویی نشود از خشک کن استفاده نشود از سفید کننده استفاده نشود

کد کالای محصول

CL۱۰۳۲۷۷۳-BORDEAUX

 

 

 

تصاویری بسیار زیبا و دیدنی از انواع دامن دخترانه در طرح های جدید

در ادامه به منظور مشاهده شما عزیزان به نمایش نمونه هایی از انواع دامن کوتاه در طرح های متنوع و جذاب پرداخته ایم.

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: +۵۰ مدل لباس کردی زنانه و دخترانه مرداد ۱۴۰۰

دامن کوتاه بسیار شیک و جذاب دخترانه

دامن کوتاه مجلسی بسیار زیبا دخترانه

دامن کوتاه بسیار زیبا و ساده دخترانه

دامن کوتاه پیلی دار بسیار شیک دخترانه

دامن کوتاه مخمل بسیار زیبا و جذاب دخترانه

مقاله پیشنهادی برای مطالعه: ۹۰ مدل مانتو دخترانه جدید آذر ۱۴۰۰

دامن کوتاه طرح دار شیک و زیبا

دامن کوتاه جین بسیار شیک و جذاب

دامن کوتاه مجلسی بسیار زیبا و جذاب دخترانه

دامن کوتاه طرح دار بسیار زیبا دخترانه

دامن مجلسی بسیار شیک دخترانه

دامن کوتاه مجلسی چرم بسیار شیک دخترانه

دامن کوتاه بسیار زیبا دخترانه

دامن کوتاه طرح دار و زیبا دخترانه

دامن کوتاه پیلی دار بسیار زیبا دخترانه

دامن کوتاه مخمل بسیار شیک دخترانه

دامن کوتاه جین بسیار زیبا و جذاب

دامن کوتاه دخترانه با طراحی بسیار زیبا

دامن کوتاه چاک دار دخترانه

دامن چرم کوتاه بسیار شیک و جذاب دخترانه

دامن مجلسی زیبا و ساده دخترانه

دامن طرح دار و کوتاه بسیار زیبا دخترانه

دامن کوتاه زیبا و ساده دخترانه

مدل دامن بسیار شیک و جذاب دخترانه

دامن چرم بسیار زیبا و خاص دخترانه

دامن کوتاه طرح دار زیبا و ساده دخترانه

دامن کوتاه چرم دخترانه با طراحی بسیار زیبا

مدل دامن طرح دار زیبا و خاص

مدل دامن مجلسی بسیار زیبا و جذاب

دامن کوتاه چرم بسیار شیک و جذاب

دامن طرح دار و کوتاه دخترانه

دامن کوتاه کلوش بسیار زیبا و شیک دخترانه

دامن مجلسی بسیار شیک دخترانه

دامن کوتاه دکمه ای بسیار زیبا و شیک دخترانه

دامن چرم کوتاه بسیار شیک و جذاب دخترانه

دامن کوتاه پیشبندی بسیار شیک دخترانه

مدل دامن مجلسی شیک و جذاب

مدل دامن مخمل پیلی دار بسیار زیبا و جذاب

دامن مجلسی جدید و کوتاه دخترانه

دامن کوتاه بسیار زیبا و ساده دخترانه

دامن چرم کوتاه بسیار شیک و جذاب دخترانه

مدل بسیار شیک و جذاب دامن مجلسی

دامن کوتاه مجلسی بسیار شیک و زیبا

مدل دامن جین بسیار شیک و چاک دار دخترانه

دامن کوتاه ساده و زیبا دخترانه

دامن مجلسی کوتاه بسیار شیک دخترانه

—–.

استایل شیک دخترانه با لباس صورتی آستین بلند و دامن کوتاه چرمی

 

استایل شیک دخترانه با لباس صورتی آستین بلند و دامن کوتاه چرمی

 

تیپ جذاب دخترانه با تشرت و دامن کوتاه یاسی رنگ

 

تیپ جذاب دخترانه با تشرت و دامن کوتاه یاسی رنگ

 

تیپ رسمی دخترانه با شومیز مشکی و دامن کوتاه مشکی طلایی

 

تیپ رسمی دخترانه با شومیز مشکی و دامن کوتاه مشکی طلایی

 

استایل پاییزی دخترانه با دامن کوتاه پلنگی

 

استایل پاییزی دخترانه با دامن کوتاه پلنگی

 

تیپ زمستانی جذاب با پلیور کرمی و دامن کوتاه و تنگ چرمی

 

تیپ زمستانی جذاب با پلیور کرمی و دامن کوتاه و تنگ چرمی

 

استایل مجلسی دخترانه با لباس سفید و دامن کوتاه چرمی

 

ادامه مطلب  +50 مدل لباس کردی زنانه و دخترانه مرداد 1400
استایل مجلسی دخترانه با لباس سفید و دامن کوتاه چرمی

 

استایل کژوال دخترانه با لباس ساده و دامن کوتاه طرح دار 

 

استایل کژوال دخترانه با لباس ساده و دامن کوتاه طرح دار

 

تیپ جذاب دخترونه با تیشرت مشکی و دامن کوتاه پلنگی

 

تیپ جذاب دخترونه با تیشرت مشکی و دامن کوتاه پلنگی

 

استایل تابستانی دخترانه با تیشرت گره ای سفید و دامن کوتاه قرمز خال خالی

 

استایل تابستانی دخترانه با تیشرت گره ای سفید و دامن کوتاه قرمز خال خالی

 

تیپ شیک دخترانه با لباس آستین بلند مشکی و دامن کوتاه صورتی

 

تیپ شیک دخترانه با لباس آستین بلند مشکی و دامن کوتاه صورتی

 

مدل استایل پاییزی و جذاب دخترانه با کت مشکی و دامن کوتاه نارنجی

 

مدل استایل پاییزی و جذاب دخترانه با کت مشکی و دامن کوتاه نارنجی

 

 

مدل دامن کوتاه مجلسی

 

مدل دامن کوتاه مجلسی جین مروارید دوزی شده

 

مدل دامن کوتاه مجلسی جین مروارید دوزی شده

 

مدل دامن کوتاه مجلسی به رنگ نارنجی با حزئیات گیپوری و خاص

 

مدل دامن کوتاه مجلسی به رنگ نارنجی با حزئیات گیپوری و خاص

 

مدل دامن مجلسی کوتاه و تنگ به رنگ صورتی روشن

 

مدل دامن مجلسی کوتاه و تنگ به رنگ صورتی روشن

 

مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه به رنگ سرخابی

 

مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه به رنگ سرخابی

 

مدل دامن کوتاه مجلسی مشکی ساده و شیک

 

مدل دامن کوتاه مجلسی مشکی ساده و شیک

 

دامن کوتاه مجلسی و شیک به رنگ خاکی

 

دامن کوتاه مجلسی و شیک به رنگ خاکی

 

دامن کوتاه مجلسی دخترانه به رنگ مشکی با طراحی زیبا و شکیل

 

دامن کوتاه مجلسی دخترانه به رنگ مشکی با طراحی زیبا و شکیل

 

مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه با پارچه ساتن مشکی و گلدار

 

مدل دامن کوتاه مجلسی دخترانه با پارچه ساتن مشکی و گلدار

 

مدل دامن گوتاه مجلسی ساده و شیک به رنگ مشکی

 

مدل دامن گوتاه مجلسی ساده و شیک به رنگ مشکی

 

دامن کوتاه مجلسی چین چینی به رنگ صورتی روشن

 

دامن کوتاه مجلسی چین چینی به رنگ صورتی روشن

 

مدل دامن کوتاه مجلسی با طراحی خاص و جذاب به رنگ صورتی

 

مدل دامن کوتاه مجلسی با طراحی خاص و جذاب به رنگ صورتی

 

 

مدل دامن کوتاه مشکی

 

مدل دامن کوتاه مشکی پلیسه ای و شیک

 

مدل دامن کوتاه مشکی پلیسه ای و شیک

 

مدل دامن کوتاه مشکی ساده و دکمه دار

 

مدل دامن کوتاه مشکی ساده و دکمه دار

 

مدل دامن کوتاه مشکی شیک و جذاب با کمربند

 

مدل دامن کوتاه مشکی شیک و جذاب با کمربند

 

مدل دامن کوتاه مشکی شیک با دو ردیف دکمه طلایی

 

مدل دامن کوتاه مشکی شیک با دو ردیف دکمه طلایی

 

مدل دامن کوتاه مشکی و سفید با طراحی خاص و متفاوت

 

مدل دامن کوتاه مشکی و سفید با طراحی خاص و متفاوت

 

مدل دامن کوتاه مشکی ساده و چاک دار

 

مدل دامن کوتاه مشکی ساده و چاک دار

 

مدل دامن کوتاه مشکی دخترانه کلوش

 

مدل دامن کوتاه مشکی دخترانه کلوش

 

دامن کوتاه مشکی با طراحی خاص و پلیسه ای

 

دامن کوتاه مشکی با طراحی خاص و پلیسه ای

 

دامن مشکی پلیسه ای و شیک

 

دامن مشکی پلیسه ای و شیک

 

 

مدل دامن کوتاه زنانه

 

دامن کوتاه و گپیوری زنانه به رنگ خردلی با طراحی چین دار

 

دامن کوتاه و گپیوری زنانه به رنگ خردلی با طراحی چین دار

 

مدل دامن تنگ و کوتاه زنانه به رنگ صورتی

 

مدل دامن تنگ و کوتاه رنانه به رنگ صورتی

 

مدل دامن کوتاه زنانه به رنگ بنفش با طراحی ساده و زیبا

 

مدل دامن کوتاه زنانه به رنگ بنفش با طراحی ساده و زیبا

 

مدل دامن کوتاه زنانه به رنگ مشکی با جزئیات گیپوری رنگارنگ

 

مدل دامن کوتاه زنانه به رنگ مشکی با جزئیات گیپوری رنگارنگ

 

دامن کوتاه زنانه به رنگ صورتی روشن با طراحی گره ای زیبا روی دامن

 

دامن کوتاه زنانه به رنگ صورتی روشن با طراحی گره ای زیبا روی دامن

 

مدل دامن کوتاه زنانه به رنگ سفید با جزئیات گیپوری مشکی

 

مدل دامن کوتاه زنانه به رنگ سفید با جزئیات گیپوری مشکی

 

مدل دامن کوتاه تنگ زنانه با پارچه سفید و راه راه مشکی

 

مدل دامن کوتاه تنگ زنانه با پارچه سفید و راه راه مشکی

 

مدل دامن کوتاه زنانه شیک و جذاب به رنگ سفید

 

مدل دامن کوتاه زنانه شیک و جذاب به رنگ سفید

 

دامن کوتاه زنانه مجلسی به رنگ سورمه ای

 

دامن کوتاه زنانه مجلسی به رنگ سورمه ای

 

مدل دامن کوتاه زنانه مجلسی با پارچه گیپوری سفید

 

مدل دامن کوتاه زنانه مجلسی با پارچه گیپوری سفید

 

مدل دامن کوتاه زنانه تنگ و جذاب به رنگ سبز

 

مدل دامن کوتاه زنانه تنگ و جذاب به رنگ سبز

 

مدل دامن کوتاه دخترانه

 

دامن کوتاه دخترانه شیک و جذاب

 

دامن کوتاه دخترانه شیک و جذاب

 

دامن کوتاه دخترانه جین با طراحی خاص

 

دامن کوتاه دخترانه جین با طراحی خاص

 

دامن کوتاه دخترانه زیبا و شیک به رنگ خاکستری

 

دامن کوتاه دخترانه زیبا و شیک به رنگ خاکستری

 

مدل دامن کوتاه اسپرت و زیبای دخترانه

 

مدل دامن کوتاه اسپرت و زیبای دخترانه

 

مدل دامن کوتاه دخترونه شیک و اسپرت

 

مدل دامن کوتاه دخترونه شیک و اسپرت

 

مدل دامن کوتاه دخترونه زیبا به رنگ زرد و صورتی و مشکی

——-.

طرح های دامن  بالا زانو دخترانه

اغلب دختران جوان به پوشیدن دامنهای کوتاه تمایل زیادی دارند و ترجیح می دهند برای داشتن تیپی جذاب و بی نظیر این طرح دامنها را برای پوشیدن انتخاب نمایند.
دامنهای بالا زانو در انواع طرح های دامن اسپرت و دامن ساده و … موجود می باشند

و شما می توانید با توجه به سلیقه شخصی و فرم اندام تان از بین آن ها دامنی شیک و مناسب را برای پوشیدن انتخاب نمایید.

برای دوخت دامن های دخترانه از انواع پارچه های مختلف نظیر چرم و ساتن و گیپور و … استفاده می شود که دامن های چرم و ساتن به دلیل ایست زیبایی که دارند توجه اغلب افراد را به سمت خود جلب کرده اند.

رنگ و طرح دامنهای کوتاه دخترانه را بهتر است با توجه به شکل اندام و سایر ویژگی های ظاهری خود انتخاب نمایید زیرا اگر این طرح با فرم اندام شما مطابقت و همخوانی نداشته باشد ممکن است فرم اندام تان نامطلوب به نظر برسد.

دامنهای کوتاه برای خانم ها و دختران جوان با فرم اندام لاغر و متناسب انتخابی ایده آل محسوب می شوند و اگر شما دارای پاهای خوش تراش و جذابی هستید بهتر است در صورت تمایل به استفاده از دامنها بهتر است این طرح ها را برای پوشیدن انتخاب نمایید.

دامن سفید دخترانه

دامن سفید

مدل دامن کوتاه سفید و مشکی

طرح دامن مشکی و سفید

دامن اسپرت کوتاه

مدل دامن اسپرت

دامن کره ای

مدل دامن کره ای

دامن مجلسی

دامن راه راه دخترانه

دامن زیبا دخترانه

دامن زیپ دار دخترانه

دامن ساده دخترانه

دامن ساده و شیک دخترانه

دامن شیک و زیبا

طرح دامن شیک و خاص

دامن طرح دار

دامن پلیسه دار

دامن مشکی

دامن مشکی و شیک

مدل دامن زیبا و شیک

دامن مشکی و جذاب دخترانه

دامن قرمز

دامن  کلوش دخترانه

دامن کره ای

دامن کره ای

دامن طرح دار

دامن اسپرت و شیک

دامن زیبا و جدید

مدل دامن شیک و جذاب

مدل دامن ساده

دامن مخمل و شیک

طرح دامن اسپرت

دامن مشکی دخترانه شیک

مدل دامن سفید

دامن سفید

مدل دامن شیک

دامن مجلسی  مشکی

دامن طرح دار و زیبا

دامن طرح دار و شیک

دامن اسپرت

دامن شیک و خاص دخترانه

مدل دامن جذاب

دامن دخترانه

دامن مشکی

دامن طرح دار دخترانه

دامن اسپرت

دامن ساده و خاص دخترانه

دامن دخترانه شیک و طرح دار

دامن اسپرت و شیک دخترانه

دامن ساده مشکی

دامن ساده و جذاب دخترانه

دامن زیبا و شیک

دامن لی دخترانه

مدل دامن لی

دامن لی و شیک دخترانه

طرح دامن شیک

مدل دامن کوتاه طرح دار و جذاب دخترانه

مدل دامن کوتاه طرح دار

دامن طرح دار و جذاب

طرح های دامن زنانه

اغلب خانم ها در رده سنی مختلف تمایل دارند از دامنهای کوتاه مجلسی و ساده در مجالس و دورهمی های خانوادگی استفاده نمایند. توجه داشته باشید که اگر شما برای اولین بار است که تمایل دارید این طرح دامنها را بپوشید بهتر است به همراه آن ها از ساپورت و جوراب های زنانه بلند و مجلسی استفاده کنید تا احساس راحتی بیشتری داشته باشید.
دامن ها در انواع رنگ های روشن و تیره موجود می باشند که انتخاب رنگ دامن به سلیقه شخصی و رنگ سایر لباس های شما بستگی دارد.
انتخاب مدل تاپ و بلوز یا کتی مناسب که به همراه دامن پوشیده شود از اهمیت زیادی برخوردار می باشد و شما می توانید رنگ و طرح دامن کوتاه را با رنگ و طرح لباسی که تمایل دارید به همراه دامن آن را بپوشید ست کنید.
برای داشتن تیپی متفاوت نیز در صورت تمایل می توانید رنگ دامن و رنگ لباس تان را متفاوت با یکدیگر انتخاب نمایید که در این صورت ظاهری جذاب و ایده آل تر پیدا خواهید کرد.
دامن های بالا زانو را می توانید به همراه کفش های پاشنه بلند یا  بدون پاشنه مجلسی بپوشید که انتخاب اندازه پاشنه کفش به اندازه قد شما بستگی دارد.

دامن مشکی زنانه

دامن ساده

دامن زیبا و کوتاه

دامن ساده زنانه

دامن مجلسی

دامن مجلسی

دامن شیک و کوتاه

مدل دامن شیک و خاص

دامن مجلسی و شیک

دامن ساده

دامن گلدار

دامن گلدار

دامن کار شده

دامن کار شده و شیک

دامن طرح دار

مدل دامن شیک و مجلسی

دامن شیک

دامن دو رنگ و شیک

دامن شیک و زیبا

دامن ساده

دامن اسپرت

طرح دامن مشکی

مدل دامن مشکی

دامن شیک و خاص زنانه

دامن زنانه مجلسی

طرح دامن شیک و جدید

طرح دامن کوتاه

مدل دامن شیک و جذاب

طرح دامن شیک و مجلسی

دامن زنانه جدید

دامن ساده و زیبا

دامن ساده

دامن زنانه کوتاه

دامن ساده و خاص

دامن کوتاه

مدل دامن خاص و زیبا زنانه

دامن گیپور

دامن گیپور زنانه

دامن طرح دار

دامن  بالا زانو طرح دار

دامن شیک و اسپرت

دامن ساده و جذاب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آراد برندینگ